Samodzielne zajmowanie się nieruchomością jest złożonym procesem i może przysporzyć właścicielowi niejednego problemu. 
Jeżeli posiadasz mieszkanie, dom lub lokal komercyjny, zamierzasz oddać je w najem lub już zostały wynajęte, to zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
W ramach umowy o obsługę wynajmu nasza firma przejmuje wszelkie obowiązki związane z wynajmowaniem nieruchomości, zapewniając komfort i bezpieczeństwo właścicielom nieruchomości.
Poniżej przedstawiamy zakres naszej oferty:

 

 • reprezentowanie właściciela lokalu przed najemcą, a także instytucjami i urzędami (w ramach udzielonych pełnomocnictw),
 • negocjowanie i profesjonalne przygotowywanie umów najmu zabezpieczających mienie właściciela,
 • przekazanie najemcy lokalu protokołem zdawczo – odbiorczym,
 • pobieranie i monitorowanie wpływów z czynszu najmu oraz opłat za media,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • windykacja należności w imieniu właściciela w przypadku zalegania z opłatami przez najemców (m. in. interwencje telefoniczne i osobiste, doręczanie wezwań do zapłaty, zlecenia dla firm windykacyjnych czy występowanie na drogę postępowania sądowego),
 • pomoc przy ubezpieczaniu lokalu,
 • podejmowanie interwencji najemców,
 • każdorazowe informowanie właściciela lokalu o konieczności przeprowadzenia prac remontowych oraz ich koszcie,
 • nadzór nad drobnymi naprawami i usuwaniem awarii ( prace porządkowe, budowlano-remontowe ),
 • wypowiedzenie umowy najmu w przypadkach określonych w zawartych umowach najmu,
 • regularne kontrole wynajmowanego mieszkania,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z rozliczeń opłat za czynsz i media, zarówno dla właściciela jak i dla najemcy,
 • odbiór lokalu po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy najmu ( sprawdzenie stanu technicznego mieszkania, oszacowanie zniszczeń, końcowe rozliczenie kaucji oraz wszystkich opłat ).

Ponadto firma RMS Nieruchomości dysponuje szerokim zapleczem projektowo – remontowo -budowlanym, co stwarza nam możliwość, na życzenie właściciela, przygotowania i podniesienia atrakcyjności nieruchomości na wynajem, celem uzyskania wyższej ceny najmu, a także szybszego znalezienia najemcy. Nasza firma współpracuje także z serwisem świadczącym usługi w zakresie sprzątania i czyszczenia ( np. po remoncie ).